คำถามที่พบบ่อย


ตอบ:
          สาเหตุอัพโหลดครั้งละหลายๆรูปภาพไม่ได้มีด้วยกัน 2 สาเหตุ

            1. เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์มือถือต่ำกว่าเวอร์ชั่น 5.0 (ระบบจะรองรับเวอร์ชั่น 5.0 ขั้นไป)
            2. เวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์บนโทร์ศัพท์มือถือไม่รองรับการอัพโหลดครั้งละหลายๆรูปภาพ
      
          วิธีการแก้เบื้อต้น

            1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการบนมือถือ มีวิธีการดังนี้
                - ไปที่ >> การตั้งค่า (Settings)
                - ไปที่ >> เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) จะทำให้ทราบท่านใช้ระบบปฏิบัติการ  Android บนโทรศัพท์มือถือเวอร์ชั่นอะไร รองรับการทำงานหรือไม่
     
            2. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือ มีวิธีดังนี้
                - ไปที่ >> การตั้งค่า (Settings)
                - ไปที่ >> เกี่ยวกับ Chrome (About Chrome)  กรณีใช้ Chrome เบราว์เซอร์อื่นๆ ใช้วิธีเดียวกันกับ Chrome

เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับการอัพโหลครั้งละหลายๆรูปภาพ  (v. = เวอร์ชั่นที่รองรับ)
IE Edge Firefox Chrome Safari Opera iOS Opera Mini Android Browser Chrome for Android
- - - v.49 - - - -   -
- - - v.56 - - - -   -
- - v.52 v.57 - - v.9.2 - - -
- v.14 v.53 v.58 - - v.10.2 - - -
v.11 v.15 v.54 v.59 v.10.1 v.46 v.10.3 - - v.59
  v.16 v.55 v.60 v.11 v.47 v.11      
    v.56 v.61 TP v.48        
    v.57 v.62            
แหล่งอ้างอิง: http://caniuse.com/#feat=input-file-multiple

ตอบ: 
          การอัพโหลดบนระบบปฎิบัติการ Android

            1. กดที่ปุ่ม เลือกภาพ (Browse)
            2. เลือกโฟลเดอร์รูปภาพ
            3. เลือกภาพที่ต้องการอัพโหลด (กรณีเลือกได้เพียงรูปภาพเดียว แต่ต้องการอัพโหลดหลายรูปภาพให้กดรูปแรกค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นเลือกรูปอื่นเพิ่มตามที่ต้องการ)
                ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางเครื่องเท่านั้นสาเหตุเกิดจากตัวระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ
ตอบ:   กรณีเกิดปัญหาหมุดเลื่อนหลังจากกดเลือกอัพโหลดรูปภาพแล้ว หมุดแสดงที่หาดเลื่อนไม่ตรงจุดหรือกลับไปอยู่จุดกลางของแผนที่
         
          วิธีแก้หมุดไม่ให้เลื่อน
         
   1.  แนะนำให้เลือกอัพโหลดรูปภาพก่อนทำการเลือกชื่อสถานที่หาด
            2.  หากพบว่าหมุดเลื่อนผู้รายงานสามารถกดลากหมุดไปยังจุดที่ต้องการได้
            3.  หน้าเว็บไซต์ค้างหรือไม่สามารถเลื่อนหมุดได้ แนะนำให้ปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วเปิดใหม่อีกครั้งหรือเปิดแท็บใหม่