ติดต่อ


สถานที่ :      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
                  เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1210
เบอร์โทร :    076-276479
เบอร์แฟกซ์ : 076-276102
อีเมล์ :         smartbeachphuket@gmail.com
เว็บไซต์ :      http://smartbeachphuket.com